ร่างกายของเรานั้น มีฮอร์โมนเป็นส่วนประกอบในการในกระบวนต่างๆของเซลล์ในการเจริญเติบโต แต่ฮอร์โมนนั้นก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ผมของเราหลุดร่วงได้
เพราะผมร่วงนั้นเป็นปัญหาหนึ่งที่จะทำให้เราขาดความมั่นใจในตัวเองและทำให้สูญเสียบุคลิก  ความผิดปกติของฮอร์โมนก็เป็นสาเหตุหลักที่มีส่วนในการทำให้ผมของเราหลุดร่วง ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้

1.สาเหตุที่ผิดปกติของฮอร์โมนไทรอยด์ทั้งแบบสูงและต่ำ เป็นสาเหตุของความผิดปกติที่ทำให้ผมหลุดร่วงและบางทั่วทั้งหนังศีรษะ

2.สาเหตุที่ผิดปกติของการเพิ่มขึ้นจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทำให้บริเวณหนังศีรษะเกิดการ ผมร่วง จะมีลักษณะเส้นผมบางบริเวณกลางศีรษะและด้านข้าง

3.สาเหตุที่ผิดปกติของฮอร์โมนอินซูลินทำให้เกิดภาวะ ผมร่วง ยกตัวอย่าง เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นต้น

4.สาเหตุที่ผิดปกติของในผู้หญิงที่มีซีสต์ที่รังไข่มาก (Polycystic ovary syndrome) จะมีการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งทำให้เกิด ผมร่วง

จากสาเหตุของความผิดปกติของฮอร์โมนควรทำการปรึกษาแพทย์ผิวหนังหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผม เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นผมให้กลับมาดกดำและเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวคุณค่ะ

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://bit.ly/1MWxWmY