นาง กอไก่ กุ๊กกุ๊ก

คุณกุ๊กเป็นโรคมะเร็งทอนซิลในระยะ…